Spot telewizyjny – „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”