ELF TO BEZPIECZEŃSTWO, NOWOCZESNOŚĆ, KOMFORT

 • skrócony czas podróży dzięki maksymalnej prędkości Vmax=160km\h,
 • szerokie wejścia, windy i miejsca dla osób niepełnosprawnych, wysuwane stopnie ułatwiające wysiadanie i wsiadanie z peronów o różnej wysokości,
 • 204 miejsca siedzące, łącznie z miejscami stojącymi podróżować może 450 osób,
 • system zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu z podglądem i automatycznym zapisem w kabinie maszynisty,
 • klimatyzacja całego składu,
 • zamknięty system 2 toalet,
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • wyznaczone miejsca do przewozu rowerów i dużego bagażu,
 • cztery biletomaty z czytelnym wyświetlaczem połączeń i stacji docelowych obsługujące banknoty, bilon i karty kredytowe,
 • czytelny, automatyczny system informacji pasażerskiej w formie audio-wizualnej,
 • ELF to spełnienie najnowszych wymagań odporności zderzeniowej pojazdów kolejowych (norma PN-EN 15227),
 • interkom w całym składzie pociągu umożliwiający kontakt pasażerów z maszynistą.