KALENDARIUM

realizacji indywidualnego projektu kluczowego

„Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”

 

29.05.2008

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego I części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

01.12.2008 

Złożenie  wniosku o dofinansowanie zakupu 22 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w Instytucji Zarządzającej WRPO

16.04.2009

Przesłanie  wniosku o dofinansowanie projektu do Komisji Europejskiej

21.12.2009

Wybór wniosku do dofinansowania przez Instytucje Zarządzającą WRPO

30.12.2009

Zobowiązanie Departamentu Transportu UMWW w Poznaniu do realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego

05.03.2010 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

06.08.2010

Złożenie 3 ofert na wykonanie zamówienia

22.10.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty

08.02.2011

Podpisanie umowy z Wykonawcą zamówienia

06.10.2011

Decyzja Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu wkładu finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w duży projekt taborowy stanowiący część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego

08.08.2012

Odbiór pierwszego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -026

28.09.2012

Odbiór drugiego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -027

15.10.2012

Podpisanie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej projektu taborowego

18.10.2012

Odbiór trzeciego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -028

21.11.2012

Konferencja promocyjna projektu w ramach Salonu Lokalnego i Regionalnego Transportu Publicznego „Dworzec” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

28.11.2012

Odbiór czwartego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -029

09.12.2012

Rozpoczęcie przewozów na trasie Poznań – Zbąszynek – Poznań oraz Poznań – Kutno – Poznań

21.12.2012

Odbiór piątego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -030

28.03.2013

Odbiór szóstego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -031

22.04.2013

Odbiór siódmego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -032

22.05.2013

Odbiór ósmego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -033

28.05.2013

Odbiór dziewiątego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -034

25.06.2013

Odbiór dziesiątego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -035

16.07.2013

Odbiór jedenastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -036

30.07.2013

Odbiór dwunastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -037

20.08.2013

Odbiór trzynastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -038

30.08.2013

Odbiór czternastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -039

30.09.2013

Odbiór piętnastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -040

16.10.2013

Odbiór szesnastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -041

30.10.2013

Odbiór siedemnastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -042

27.11.2013

Odbiór osiemnastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -043

27.11.2013

Odbiór dziewiętnastego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -044

13.12.2013

Odbiór dwudziestego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -045

15.12.2013

Rozpoczęcie przewozów na trasie Poznań – Gniezno – Poznań

30.12.2013

Odbiór dwudziestego pierwszego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -046

25.02.2014

Odbiór dwudziestego drugiego pojazdu typu 22WE (elf)  /EN76 -047